Werkwijze

Focusgroep ‘Poetic documentation in artistic training and performance' tijdens Documenting Performing Arts, Het TheaterFestival 2015 © Het Firmament

Focusgroep ‘Poetic documentation in artistic training and performance’ tijdens Documenting Performing Arts, Het TheaterFestival 2015 © Het Firmament

De term ‘werkwijze’ doelt op een (systematische) manier om iets te doen of uit te voeren. Ze verwijst naar de praktische toepassing van theoretische gedachten en methodes. Kenmerkend voor een werkwijze is dat ze een (meestal bewust gekozen) weerkerend kader biedt.