Transmissie

Kabinet K 'Horses' © Kurt van der Elst

Kabinet K ‘Horses’ © Kurt van der Elst

Transmissie betekent in het algemeen ‘overdragen’, ‘overbrengen’. In dit geval gaat het om het doorgeven van kennis en kunde van persoon tot persoon.

In de context van podiumkunsten gaat het specifiek over het overdragen van immateriële kennis die leeft in handen en hoofden van mensen. Het kan enerzijds gaan over kennis met betrekking tot een bepaalde productie (zoals bijvoorbeeld aanwijzingen voor het uitvoeren van een bepaalde rol), anderzijds over kennis en kunde met betrekking tot een podiumkunstendiscipline of –genre (bv. maaktechnieken of speel- of uitvoeringstechnieken).

Documenteren met het oog op transmissie wil de kwaliteit en haalbaarheid van deze één-op-één overdracht verhogen. In sommige gevallen – bijvoorbeeld wanneer de meesters of de dragers van deze kennis dreigen te verdwijnen – kan het cruciaal zijn om de transmissie minder afhankelijk van de (gespecialiseerde) drager te maken. Met behulp van documentatie kunnen er alternatieve transmissiekanalen worden gecreëerd. Met documentatie kunnen er ook hulpinstrumenten gecreëerd worden, waarmee anderen het één-op-één transmissieproces kunnen opzetten en begeleiden.