CASE: De publieksbeleving van David Weber-Krebs` The Guardians of Sleep

Auteur: Elisabeth Hirner, 2018   De theatermaker David Weber-Krebs had interesse in de publieksbeleving tijdens de opvoering van The Guardians of Sleep (2017) en was bereid om een meer experimentele vorm van documentatie uit te testen. Er werd geopteerd voor de methode van het ’free oral multi-perspective witness report’. Daarnaast werd een video over The

TOOL: Vragenlijst ‘documenteren voor doelgroepen’

Bijhorende case: Op zoek naar een haalbaar documentatiebeleid voor CODE Een mogelijk vertrekpunt om over documentatiemethodes te reflecteren is vanuit de doelgroep of doelgroepen voor wie de documentatie bestemd is. Er bestaan tal van mogelijke doelgroepen: (artistieke) medewerkers collega-kunstenaars brede publiek erfgoedgemeenschap pers onderzoekers beleid (subsidiegevers) financierders (sponsors) … In principe kan deze aanpak voor

TOOL: Methode ‘free oral multi-perspective witness report’

Bijhorende case: De publieksbeleving van David Weber-Krebs` The Guardians of Sleep WAT Het witness report kan gebruikt worden om de publieksbeleving (van een opvoering) of de beleving van deelnemers (workshop of masterclass) te documenteren. In wat volgt gaan we vooral in op het free oral multi-perspective witness report. WAAROM De motivatie om de publieksbeleving te documenteren kan divers