TOOL: Rekall

 

Rekall is gratis en open-source software die door wetenschapper Clarisse Bardiot in samenwerking met webdevelopers aan het theater Le phénix – Scène nationale Valenciennes ontwikkeld werd. Rekall is zo geconcipieerd dat het een hoeveelheid van ‘podiumkunstwerken’, inclusief hun creatie en productie, kan documenteren, analyseren en vergelijken. In deze tool worden notatie, annotatie en denotatie (de betekenis van een teken vertalen) gecombineerd om zowel ‘close reading’ alsook ‘distant reading’ van grote sets data (via data analyse) mogelijk te maken.

 

 

Er zijn twee verschillende manieren om de data te bewerken en te tonen: timeline en data visualisation.

  1. Timeline mode:
    De basis voor de timeline is een videodocument (bv. van een opvoering): Op de tijdslijn van deze video kan de gebruiker annoteren en zo informatie bijvoegen die niet in het document aanwezig is. Dit kan door toevoeging van zogenaamde ‘markers’ voor de verschillende technische ‘cues’, tekst of zelfs andere documenten
  2. Data visualisation mode:
    Een eindeloze hoeveelheid documenten van verschillende types (video’s, foto`s, teksten, audiofiles, softwarebestanden) in verband met hetzelfde ‘podiumkunstwerk of oeuvre kunnen hier binnen een interface worden verzameld.

Door de documenten visuele markers te geven (tekens, kleuren of een combinatie ervan) kunnen ze gegroepeerd worden naargelang de vraagstelling. Zo kunnen sommige kleuren aangeven wie het document gemaakt heeft; de kleur geel kan de documenten aangemaakt tijdens een bepaalde (creatie)fase tonen, etc.

De gebruiker wordt aangemoedigd om de metadata van de documenten aan te vullen en ‘keywords’ in te voegen. Via de ‘highlight’ functie kan je de ‘keywords’ in de verschillende documenten opsporen. Daarnaast zou ook automatische metadatering mogelijk zijn.

Op een x- en y-as kunnen de documenten vervolgens worden gevisualiseerd. De patronen maken verdere analyse mogelijk.

Er zijn nog nauwelijks case studies bekend waarin Rekall in zijn volle potentieel wordt gebruikt. Het is bijgevolg nog onduidelijk of het systeem haalbaar en doeltreffend is binnen podiumkunstenorganisaties. Contacteer ons indien je interesse hebt!

 

TIJD: leren kennen van de software, implementering tijdens het creatieproces (betrekken van het technische team om de software te gebruiken)

FINANCIEEL: gratis software

MENSKRACHT: de hele artistieke ploeg of geïnteresseerde medewerkers onder leiding van de een teamlid (bv. dramaturg, technische directeur, regisseur, regieassistent)