TOOL: Publicatie ‘Documenting dance: a practical guide’ (EN)

Download de publicatie Documenting dance: a practical guide

Deze publicatie uit 2006 van de Dance Heritage Coalition, gevestigd in de VS, wil fungeren als een naslagwerk voor de documentering van dans. In zes hoofdstukken worden dansnotatie, film en video en motion capture als mogelijke documentatie-instrumenten met voor- en nadelen besproken.

Daarnaast worden de mogelijke contexten (‘frameworks’) toegelicht waarin de documentering kan plaatsvinden en worden gevarieerde ‘best practices’ voorgesteld. Het handboek sluit af met aanbevelingen voor de individuele documenteerder (p. 52-54), een kanttekening (p. 55-58) en een literatuurlijst.

Zoals youdoc.be wil dit compendium de aandacht voor documentering van dans verhogen en de bewuste planning ervan aanmoedigen. Documenting Dance reflecteert eveneens op basis van de vragen “WAT, WAAROM en HOE documenteren”, maar vertrekt hiervoor vanuit een bundeling van aspecten, motieven en manieren van documenteren in de zo genoemde ‘frameworks’.