TOOL: Documenteren van een creatieproces naar het model van kabinet k

bijhorende case: Hoe kabinet k verschillende doelen bereikt door het creatieproces te documenteren

WIE:

Elk van de teamleden kan (delen van) de repetities van een creatieproces documenteren. Indien mogelijk is het een grote meerwaarde als een regie- of choreografische assistent ter beschikking staat die deze taken kan overnemen en / of coördineren. De volgende aanbevelingen zijn geschreven voor de artistieke leider of regie- of choreografische assistent van een dansgezelschap en gebaseerd op de werking van kabinet k

HOE:

Combineer audiovisueel en fotografisch documenteren en maak notities (en/of laat ze maken).

video:

 • neem alle improvisaties op en benoem de films duidelijk (bijvoorbeeld met datum) zodat je ze in goede volgorde kunt terugvinden
 • gebruik de films om de choreografie uit de gekozen elementen te bouwen door de sequenties aan elkaar te schakelen. Je kunt daarvoor zelfs gebruikmaken van een videobewerkingsprogramma
 • bewaar alle opnames op een harde schijf voor eventuele latere hergebruik (bv. educatie, artistiek hergebruik) in het archief
 • eens dat de danssequenties vastliggen, gebruik de opnames ervan om ze nauwkeurig samen met jouw dansers te analyseren en aan de bewegingstechniek te werken

foto:

 • laat een externe fotograaf tijdens de repetities foto`s nemen
 • kies een aantal en zet deze bewust als geheugenondersteuning in om bepaalde kwaliteiten en sferen te terug op te roepen
 • op het einde van de repetities maak een keuze voor de promotie of rapportering over het ‘podiumkunstwerk’
 • bewaar alle foto`s in het archief

notitie:

 • motiveer alle teamleden om notities in de vorm van tekst of tekens tijdens de repetities te nemen. Stel bv. boekjes ter beschikking en besteed tijd aan het aanmaken van de notities tijdens de werktijd
 • indien de teamleden akkoord gaan, bekijk de notities en bespreek de gekozen aanpak van noteren
 • leg zelf een regieboek aan waarin je alle belangrijke informaties tijdens het creatieproces en de opvoeringen vermeldt
 • maak een keuze uit de notities en sla ze op in het archief voor eventueel hergebruik (promotie, educatie, kennisdeling en -opbouw)

Aanbevelingen

 • Documenteer altijd, je weet nooit wat er gaat gebeuren tijdens de repetities – in het bijzonder tijdens improvisaties – (maar stop ook als je genoeg scenisch materiaal hebt)
 • Je kunt meerdere doelen met het gedocumenteerde materiaal bereiken, bedenk dit in het begin van een creatie.
 • Een combinatie van verschillende media tijdens verschillende tijdstippen verzekert op het einde een goede collectie van materiaal.
 • Het gebruik van media en de planning van de documentatie gebeurt vaak intuïtief. De latere reflectie over het verdere gebruik ervan vraagt veel tijd en kan niet direct na de première plaats vinden. Middels een integratieve aanpak van de documentatie bij het opstellen van het creatieproces bespaar je tijd bij het verdere gebruik van de documenten en archiveren.
 • Bedenk welke documenten door de andere teamleden zijn aangemaakt en of deze van meerwaarde voor de werking en het archief kunnen zijn.
 • Voor educatieve doelen en kennisopbouw en –deling zijn andere materialen relevant dan voor promotie. Hou ook met deze doelen al rekening tijdens het documenteren.
 • Voor de hercreatie van een stuk kunnen filmdocumenten minder interessant zijn dan teksten en beeldmateriaal, omdat ze het creatieve aspect minder lijken te bevorderen.
 • Bedenk wie de (toekomstige) gebruikers van de documenten zijn en geef een in- of handleiding en metadata (productie, door wie aangemaakt, tijdstip, voor welke oorspronkelijke doelen aangemaakt) mee.

TIJD: tijdintensief voor de artistieke leider(s) tijdens creatieproces maar helpt tijd in latere fases en van het team tijdens creatiefase te besparen

FINANCIEN: afhankelijk van ingezette equipment en betrokken personen (externe fotograaf), kan met een zeer beperkt budget uitgevoerd worden indien de teamleden meedocumenteren

MENSKRACHT: iedereen die bij het creatieproces betrokken is, onderdeel van takkenpakket van artistieke leider, regieassistent, speler, danser, scenograaf, productieleider