TOOL: Documentation model for ICKAmsterdam

 

Is het mogelijk een generatief model voor de documentatie van dans te ontwerpen? (Bron: Website ICKAmsterdam)

Het ‘Documentation Model’ van ICKAmsterdam (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten – EG/PC) biedt een kader om informatie te verzamelen tijdens een artistiek creatieproces met oog op artistiek hergebruik (specifiek voor herneming of reconstructie). De bedoeling is niet om alle stappen van een proces te capteren, enkel de belangrijkste momenten wanneer beslissingen worden genomen.

Het model kan eveneens als checklist vóor, tijdens of na het proces gebruikt worden om na te gaan welke informatie ontbreekt en deze vervolgens te integreren. Ook adaptatie naar andere genres (theater, performance, muziektheater etc.) is mogelijk.

De documenteerders kunnen vrij bepalen welke media worden ingezet.

TIJD: tijdens hele creatieproces en presentatiemomenten (inclusief tournee)

FINANCIEN: weinig of geen extra middelen vereist

MENSKRACHT: een documenteerder – choreografische of dramaturgische assistent

 

Achtergrond:

De basis voor het Documentation Model werd gelegd door Gaby Wijers, Annet Dekker en Vivian van Saaze tijdens het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Inside Movement Knowledge’ .

Er werd een gestructureerd kader ontworpen voor het verzamelen en archiveren van de informatie die nodig is ter reconstructie van reeds bestaande ‘podiumkunstwerken’. De focus lag op het artistieke creatieproces en de genomen beslissingen. Dus niet alleen op de vorm maar ook op de motivatie die leidde tot vormelijke verandering en de parameters voor die verandering (’Know how’ and ‘know that’).

Het kader was text-based en lineair opgebouwd en bood de mogelijkheid om bestaand materiaal te ordenen.

De verschillende bronnen werden in vier categorien (‘layers’) verdeeld:

  • informatie uit interviews met het team
  • informatie vanop de website van de kunstenaars
  • informatie uit interviews van derden met de makers
  • informatie uit secondaire literatuur

In deze eerste versie van het Documentation Model werden de bronnen gegroepeerd in vijf hoofdstukken met telkens een andere focus: ‘Context’, ‘The Work’, ‘Phases and Parameters’, ‘Prerequisites for Reconstruction’, ‘Staging/Scenography’, plus een Appendix met technische plannen, cue lijst, speelplannen etc. Omdat dit model uitsluitend text-based was opgezet, was het belangrijk de documentatie aan te vullen met de score en de videocaptaties van het ‘podiumkunstwerk’. In het geval van EG/PC vult de interactieve installatie Double Skin/Double Mind (een virtuele versie van een workshop en dansmethode) deze documentatie nog aan.

Sinds 2001 is het model voor andere ‘podiumkunstwerken’ getest en geleidelijk aangepast. Het doel is de bepalende momenten vast te houden waarop tijdens het creatieproces beslissingen worden genomen. De structuur is nog altijd lineair en is nu opgedeeld in drie fases: ‘Preparatory phase (the artist and intentions)’, ‘Middle phase (the work in progress/choice making)’ en ‘Last phase (presentation and touring)’. Veranderd is dat het gebruik van verschillende media wordt aangeraden (niet alleen tekst) en de score en beschrijving van beweging wordt geïntegreerd. De link bovenaan verwijst naar de meest recente versie van het model.