Speel- of uitvoeringstechniek

Screen shot rehearsal Emio Greco © Suzan Tunca/ICKAmsterdam

‘Techniek’ in het algemeen betekent de beheersing van een herhaalbare, leerbare vaardigheid. In de context van de podiumkunsten kan dit gaan om maaktechnieken enerzijds en speel- of uitvoeringstechnieken anderzijds.

De termen ‘speel- of uitvoeringstechnieken’ duiden bijvoorbeeld op de techniek om danspassen of contactimprovisatie uit te voeren, of om met marionetten of handpoppen te spelen.

Anders dan bij het begrip werkwijze gaat het over een relatief vaste set van basisvaardigheden met diverse individuele variaties en stijlverschillen, die in een gemeenschap met verschillende middelen (lichamelijk van meester of leerling, beschrijvend, fotografisch, met behulp van annotaties of middels een specifieke vorm van notatie) kan worden doorgegeven.