Regie

De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een theaterproductie op basis van een regie-concept, door het voorstellen van, en het geven van aanwijzingen over de tekstbehandeling, de mise-en-scène, de kostumering, het decor, de belichting en overige middelen, zoals o.m. geluidseffecten.

Uit: https://www.ensie.nl/begrippenlijst-drama/regie