Receptie en publieksbeleving

Focusgroep 'Voorbij de kroniek: het belang van het theatertijdschrift' tijdens Documenting Performing Arts, Het TheaterFestival 2015 © Het Firmament

Focusgroep ‘Voorbij de kroniek: het belang van het theatertijdschrift’ tijdens Documenting Performing Arts, Het TheaterFestival 2015 © Het Firmament

‘Receptie’ beschrijft alle vormen van waarneming tijdens een opvoering, maar telkens ook de verwerking en interpretatie van deze waarnemingen door de recipiënt. Het kan hier gaan over de individuele waarneming door toeschouwers of critici, of over de waarneming door een grotere of kleinere groep.

‘Publieksbeleving’ staat voor de beleving door de toeschouwer of een groep van toeschouwers van een ‘podiumkunstwerk’ (meestal een opvoering) of van een opvoering.

Receptie en publieksbeleving worden bijna uitsluitend retrospectief in kaart gebracht.