Podiumkunstwerk

Kabinet K, 'Invisible' © Kurt van der Elst

Kabinet K, ‘Invisible’ © Kurt van der Elst

Het neologisme ‘podiumkunstwerk’ staat in nauwe relatie tot de begrippen ‘opvoering’ en ‘concept’.

Het is doorgaans (maar niet noodzakelijk) meer uitgewerkt en gedetailleerd in zijn instructies en voorschriften dan het concept. Het staat als abstract werk anderzijds wel los van tijd en ruimte, in tegenstelling tot de opvoering.

Het ‘podiumkunstwerk’ omvat alle door de kunstenaar(s) vastgelegde elementen, onder meer choreografie, regie, scenografie, (niet-uitgeschreven) tekst, (instructies voor) improvisaties. Soms zal het beschouwd worden als de ‘ideale voorstelling’ zoals de kunstenaar(s) die willen gerealiseerd zien.

Hoe nauw een specifieke opvoering bij het abstracte ‘podiumkunstwerk’ aansluit, kan in grote mate verschillen. Bovendien hoeft het podiumkunstwerk niet statisch of afgesloten te zijn. Indien het concept improvisatie of onvoorspelbaarheid beoogt, bestaat het ‘podiumkunstwerk’ uit de spanning tussen concept en opvoering.

We stellen het ‘podiumkunstwerk’ voor als ‘open’ categorie waarvan de definitie kan worden verfijnd bij toepassing op concrete cases. De term biedt alvast een alternatief voor termen als ‘voorstelling’ (veeleer ‘opvoering’), ‘productie’ (veeleer productionele connotatie), ‘stuk’ of ‘werk’ (taalkundig onduidelijk of te beperkt), choreografie, regie of enscenering (te zeer toegespitst op specifieke artistieke disciplines).