Opvoering

ICKamsterdam 'Ziel' © Alwin Poiana

ICKamsterdam ‘Ziel’ © Alwin Poiana

Met opvoering wordt een unieke gebeurtenis beschreven, waarvoor twee groepen van personen op een bepaalde plek tegelijkertijd samenkomen en een situatie samen beleven, waarvoor ze –  soms wederzijds – als acteur en toeschouwer handelen. (vrij vertaald uit Fischer-Lichte, Erika: “Aufführung”, in: Theaterlexikon, Stuttgart, 2005, p. 16-26)

De opvoering is erg belangrijk voor het ‘podiumkunstwerk’, omdat het pas tijdens de opvoering performatief verschijnt of tot uiting komt. Niettemin kunnen ook andere aspecten van podiumkunstenactiviteit of immaterieel erfgoed worden ‘opgevoerd’ ten overstaan van een publiek, bv. op toonmomenten, technische demonstraties, open repetities, sociale rituelen, …

Een ‘opvoering’ is uniek in tijd en plaats. Een videodocument waarin beelden van diverse opvoeringen werden gebruikt, documenteert geen specifieke ‘opvoering’, maar wel het podiumkunstwerk in zijn abstracte betekenis.

We verkozen ‘opvoering’ als term  boven ‘voorstelling’, omdat dit ook vaak wordt gebruikt om, los van zijn concrete manifestaties in tijd en ruimte, naar een ‘podiumkunstwerk’ te verwijzen. Bovendien omvat de term ‘voorstelling’ niet al de hoger genoemde publieke manifestaties van podiumkunstenactiviteit.