Oeuvre

Segment van het oeuvre van Anne-Teresa De Keersmaeker, zoals opgelijst op haar Nederlandstalige Wikipedia-pagina (CC BY-SA)

Het Franse woord ‘oeuvre’ betekent ‘werk’ maar wordt in het Nederlands gebruikt voor de verzameling van werken die een kunstenaar of kunstenaarsgroep gedurende zijn/hun loopbaan heeft gecreëerd.

In een engere zin kan oeuvre ook worden gebruikt om enkel de samenhangende, met elkaar in verband staande werken van een kunstenaar of kunstenaarsgroep aan te duiden.

‘Oeuvre’ wordt op YouDoc.be niet beperkt tot ‘podiumkunstwerken’ maar kan ook concepten, ideeën, teksten en theorieën bevatten.