Notatie

Dansnotatie volgens de methode van Rudolf Laban, CC BY-SA-3.0, Iwona Wojnicka

Dansnotatie volgens de methode van Rudolf Laban, CC BY-SA-3.0, Iwona Wojnicka

Notatie betekent

  • – het proces of de methode om iets (in de context van de podiumkunsten: choreografie, scenografie, muziek, regie) met behulp van een systeem of reeks van kenmerken, tekens, figuren, of letters te representeren
  • – een systeem van letters, symbolen of afgekorte uitdrukkingen die in kunst of wetenschap gebruikt worden om technische feiten of eenheden weer te geven

(vrij vertaald naar: https://www.merriam-webster.com/dictionary/notation)

De hier gehandhaafde definitie omvat elke vorm van systematische notatie, ook zelf uitgevonden, individuele notatiesystemen.

Voor dans bestaan er tal van systemen voor de notatie van beweging (zie ook Theaterencyclopedie.nl). Dit geld ook voor muziek, waarvoor in de Westerse wereld niettemin één systeem dominant en verder ontwikkeld werd. Soms worden ook meerdere notatiesystemen in één document gebruikt om de verhouding tussen bijvoorbeeld dans, muziek en decor te registreren.

Een speciaal geval van notatie zijn beschrijvingen die taal gebruiken. Hier hangt het van het doel van de beschrijving af of ze als ‘notatie’ of als ‘beschrijving’ wordt geclassificeerd. Indien de beschrijving als notatie (een systematische representatie van een element) wordt gebruikt, zal ze ook onder deze categorie vallen.