Lesmethode

‘Deelnemers van de Theatre of the Oppressed workshop van Augusto Boal, Riverside Church in New York City’ © Thehero

Een methode of een samenhangende set van methoden (methodiek) beschrijft een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken.

‘Lesmethode’ omvat op YouDoc.be alle door lesgevers in de podiumkunsten gebruikte methoden en methodieken. Het kan zowel over methoden gaan die door individuen werden uitgevonden en gebruikt, als over overgeleverde methoden en collectieve didactische ‘scholen’.