Kennisopbouw of -deling

Documentatie met als doelstelling kennisopbouw wil verworven kennis binnen organisaties of gemeenschappen opbouwen en doorgeven. Door evaluatie van documentatiemateriaal over afgelopen projecten kan zowel de werking bijgesteld en verbeterd worden, alsook een basis worden gelegd voor (interne) educatie of het borgen van immaterieel erfgoed. Kennisopbouw richt zich in de eerste plaats intern tot de betrokken medewerkers bij een project of tot de erfgoedgemeenschap die zich rond immaterieel erfgoed heeft gevormd.

Kennisdeling richt zich daarentegen tot een grotere groep (collega-kunstenaars, onderzoekers, het veld, brede publiek) en vloeit voort uit een verlangen om manieren van denken en werken voor externen toegankelijk te maken.