Interview

Interview over geschiedenis, verhalen en principes binnen de Boliviaanse volksdans door vrijwilliger van Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, 2017 © Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei

Interview over geschiedenis, verhalen en principes binnen de Boliviaanse volksdans door vrijwilliger van Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, 2017 © Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei

Een interview is een vraaggesprek tussen twee (of meerdere) personen: de interviewer die de vragen stelt en de geïnterviewde die de vragen beantwoordt. Het is een methode om informatie van of over iemand te vergaren. (Uit: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/interview)

Een interview wordt meestal ingezet om te peilen naar de subjectieve beleving van de geïnterviewde of om retrospectief iets te weten te komen over een gebeurtenis waarover weinig documentatie beschikbaar is.