Impact

David Weber-Krebs 'The Guardians of Sleep' ©Luca Mattei

David Weber-Krebs ‘The Guardians of Sleep’ ©Luca Mattei

De term ‘impact’ verwijst naar de invloed die (een) theatrale gebeurtenis(sen) (bijvoorbeeld opvoering, oeuvre) op lange termijn heeft/hebben op de verdere acties en meningen van makers, de toeschouwers of de maatschappij.

De impact kan enkel retrospectief worden gedocumenteerd. Het meten en beschrijven ervan vraagt uitgekiende instrumenten (bv. een discoursanalyse van krantenartikelen over nieuwe artistieke formats, zoals bv. ‘lecture performance’).