Wat is YouDoc?

YouDoc wil amateur- en professionele podiumkunstenaars houvast en inspiratie bieden bij het documenteren van hun artistiek werk. Het is een platform-in-opbouw dat voortdurend kan worden aangevuld met tips en ervaringen van kunstenaars, documenteerders  en erfgoedwerkers.

YouDoc biedt een kader dat diverse insteken voor het documenteren suggereert door middel van basisvragen als ‘Wat?’, ‘Hoe?’ en ‘Waarom?’. Daarnaast bevat het voorbeelden uit de praktijk en concrete instrumenten om verschillende aspecten van podiumkunsten vast te leggen. Zo wil YouDoc podiumkunstenaars aanzetten tot meer reflectie over (het belang van) het documenteren van hun vluchtig werk en hen inspireren om dit op een duurzame, weloverwogen en kwaliteitsvolle manier te doen.  

Wat, hoe en waarom documenteer jij? Laat het ons weten!

 

Documenteren van podiumkunsten?

Onder documenteren verstaan wij het kenbaar, inzichtelijk of ervaarbaar maken van aspecten van podiumkunsten, ook voor derden die er niet bij betrokken waren, door ‘immateriële’ informatie vast te leggen op een materiële of digitale drager en zo nieuwe documentatie te creëren. Documenteren is één van de manieren om dit waardevolle maar vluchtige podiumkunstenerfgoed te kunnen doorgeven aan volgende generaties.

 

Podiumkunsten?

‘Podiumkunsten’ wordt gebruikt als een koepelbegrip voor theater, dans en tal van verwante disciplines, genres en vormen (zoals mime, poppen- en figurentheater, straattheater, performance art, circus, volksdans, stijldans, variété, comedy, musical, opera,…). Het zijn kunstvormen die live worden uitgevoerd voor een publiek, maar niet noodzakelijk ‘op’ een podium. Het wordt beoefend door liefhebbers en professionelen en kan gaan van experimenteel tot traditioneel.

 

YouDoc, een project van lange adem

Brainstorm tijdens de werksessie podiumdocumentatie op Het TheaterFestival 2017 © Kunstenpunt

YouDoc is een project van Het Firmament, expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het kwam tot stand in dialoog met verschillende kunstenaars, collega’s en organisaties.

Het is het resultaat van:

  • een onderzoek (literatuurstudie, interviews, veldwerk) uitgevoerd door projectmedewerker Elisabeth Hirner (november 2017 – augustus 2018)
  • een vooronderzoek door Het Firmament, waarvan de resultaten getoond en bediscussieerd werden op de conferentie Documenting Performing Arts tijdens Het TheaterFestival (2015). Startvragen van dit onderzoek waren: Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, voor, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?