Geheugensteun

Repetities 'The Guardians of Sleep', David Weber-Krebs © David Weber-Krebs

Repetities ‘The Guardians of Sleep’, David Weber-Krebs © David Weber-Krebs

Documenteren kan dienen om een geheugensteun te creëren voor de medewerkers of participanten aan een artistiek traject. Meestal worden de medewerkers gevraagd om deze geheugensteun (in de vorm van notities, tekeningen, foto`s,…) zelf (en individueel) aan te leggen. Zo kunnen ze zich gemakkelijker de gemaakte afspraken voor het artistiek traject of de uitvoering herinneren.