Fotografisch

‘Fotografisch’ duidt aan dat het documenteren gebeurt met behulp van de fotografie.

Oorspronkelijk betrof dit het vastleggen van beelden op lichtgevoelig materiaal middels een camera. De digitale fotografie neemt de beelden op middels een lichtgevoelige sensorchip en slaat ze digitaal op op een geheugenkaart.

Fotografie gold lang als in hoge mate werkelijkheidsgetrouw en ‘objectief’. Nochtans maakt de fotograaf keuzes, o.m. wat betreft kadrering of hoek. Foto’s kunnen bovendien naderhand digitaal of analoog worden bewerkt of gemanipuleerd.