Draagvlak uitbouwen

David Weber-Krebs 'The Guardians of Sleep' ©Luca Mattei

David Weber-Krebs ‘The Guardians of Sleep’ ©Luca Mattei

Documenteren kan als doel hebben een politiek en maatschappelijk draagvlak voor de podiumkunsten te creëren en uit te bouwen. De documentatie kan worden gebruikt als verantwoording voor of herinnering aan voorbije projecten tegenover het beleid, financierders en sponsors of de bredere gemeenschap.