Documentatie verzamelen

© Kunstenpunt

Hieronder verstaan we het bij elkaar brengen van (bestaande of nieuw aangemaakte) documenten of documentatie.

Op YouDoc.be ligt de focus op het creëren of aanmaken van nieuwe documentatie. Toch verkiezen we om ‘documentatie verzamelen’ hier te vermelden omdat er in de podiumkunsten al heel wat gedocumenteerd wordt. Dit gebeurt voor verschillende doelen, zonder dat dit expliciet als ‘documenteren’ aangezien wordt (zie onder WAAROM)

Bewust omgaan met dergelijke documentatieprocessen kan ook een aanpak van documenteren zijn, net als het herontdekken van de documentatiewaarde van bestaande documenten.

Een volgende stap is goed zorg te dragen voor deze documentatie en het eigen archief waartoe het behoort. Raadpleeg hiervoor de website TRACKS.