Concept

Light test voor David Weber-Krebs, ‘The Guardians of Sleep’ © David Weber-Krebs

‘Concept’ verwijst naar:

  1. een schetsmatige set van ideeën over de thematiek, de inhoud of de esthetiek van een voorstelling voorafgaand aan de uitwerking van een artistieke creatie
  2. een abstracte samenvatting van doelen, strategieën en/of werkwijzen waarmee een uitgewerkte artistieke creatie wordt geduid (bv. in een programmabrochure, recensie of kunstenaarsinterview). Soms valt een concept samen met een instructie voor de performers tijdens de opvoering.

Een concept in de eerste definitie ontstaat tijdens (het begin van) een creatieproces. De verzamelde ideeën worden daarna performatief getest en uitgewerkt. Zo ontstaat een concept in de tweede definitie.

Het concept van het ‘podiumkunstwerk’ kan in deze twee betekenissen worden gedocumenteerd, maar ook de concepten van onderdelen ervan (bv. regie, ongeschreven tekst, choreografie, scenografie, een workshop, een discursief evenement, …).

De zogenoemde ‘conceptuele kunstenaar’ intendeert zijn kunstwerk als een uitdaging voor het intellect van de toeschouwer. Sinds de jaren tachtig staat voor meer en meer podiumkunstenaars het concept in het centrum van het creëren (recenter o.m. ook bij Xavier le Roy, Jerôme Bel, Eszter Salamon, Martin Nachbar). Het concept bepaalt dan ook in sterke mate het ‘podiumkunstwerk’ en de opvoering.

Sommige concepten poneren aannames over het effect van de gekozen ideeën en strategieën op de toeschouwer. De eigenlijke receptie en publieksbeleving kan echter in grote mate verschillen van dit geconcipieerde effect. Zeker wanneer speculaties over publieksbeleving een belangrijk onderdeel vormen van het concept, kan het interessant zijn om deze publieksreacties met geëigende methodes te documenteren.