Choreografie

Kabinet K 'Horses' © Kurt van der Elst

‘Horses’ (kabinet k) © Kurt van der Elst

Het begrip ‘choreografie’ heeft verschillende betekenissen:

  1. Choreografie betekende tot de negentiende eeuw ‘dans-schrift’: de uitgeschreven vorm van dansen en danspassen, die de basis voor de opvoering van deze dansen vormen. Het ging zowel over onsystematische als ook systematische vormen van dans-schrift (notaties).
  2. Pas sinds het begin van de twintigste eeuw verwijst ‘choreografie’ in het algemeen naar de praktijk van het creëren en produceren van dans en dansstukken.
  3. Het woord wordt ten slotte ook gebruikt om het resultaat van deze creatie aan te duiden:
    (a) een bewegingssequentie
    (b) (bij uitbreiding) een dansstuk

Een choreografie wordt op YouDoc.be allereerst in de betekenis van bewegingssequentie gebruikt (3a).  Voor het dansstuk (3b) verkiezen we het neutralere neologisme ‘podiumkunstwerk’ dat meer recht doet aan de andere artistieke disciplines (zoals bv. scenografie) die aan het ‘dansstuk’ bijdragen.

Over het documenteren van ‘choreografie’ als (2) een praktijk van creatie en productie: zie de cases en tools in verband met dans onder creatieproces.

Het documenteren van choreografie in de betekenis van (1) een (nieuw uitgevonden) dans-schrift kan in de toekomst interessante cases en tools opleveren.