Transmissie

Transmissie betekent in het algemeen ‘overdragen’, ‘overbrengen’. In dit geval gaat het om het doorgeven van kennis en kunde van persoon tot persoon. In de context van podiumkunsten gaat het specifiek over het overdragen van immateriële kennis die leeft in handen en hoofden van mensen. Het kan enerzijds gaan over kennis met betrekking tot een

Terugblik

‘Terugblik’ omvat alle vormen van retrospectieve, samenvattende overzichten van wat in het verleden gebeurde, zoals bijvoorbeeld sfeerverslagen. Wanneer ‘terugblik’ een doel is van de documentering, gaat het erom een herinnering aan het gebeurde over te houden. Deze doelstelling is vaak bij participatieve projecten terug te vinden en heeft in de eerste plaats de deelnemers van

Subsidiëring of rapportering

Het documenteren van artistieke processen kan gebeuren in functie van ‘subsidiëring of rapportering’: Om samenwerkingen aan te gaan, subsidies aan te vragen of, in het algemeen, partners en sponsors te overtuigen van een engagement voor nieuwe projecten kan documentatie van afgelopen projecten of het afgelegde parcours van kunstenaars nuttig zijn. Voor een gesubsidieerd of in

Promotie

Je kan documenteren om materiaal voor promotie en publiekscommunicatie ter beschikking te hebben, bijvoorbeeld om de voorstelling of het project aan te kondigen of informatie over het project of de kunstenaar(s) te verspreiden.          

Kennisopbouw of -deling

Documentatie met als doelstelling kennisopbouw wil verworven kennis binnen organisaties of gemeenschappen opbouwen en doorgeven. Door evaluatie van documentatiemateriaal over afgelopen projecten kan zowel de werking bijgesteld en verbeterd worden, alsook een basis worden gelegd voor (interne) educatie of het borgen van immaterieel erfgoed. Kennisopbouw richt zich in de eerste plaats intern tot de betrokken

Geheugensteun

Documenteren kan dienen om een geheugensteun te creëren voor de medewerkers of participanten aan een artistiek traject. Meestal worden de medewerkers gevraagd om deze geheugensteun (in de vorm van notities, tekeningen, foto`s,…) zelf (en individueel) aan te leggen. Zo kunnen ze zich gemakkelijker de gemaakte afspraken voor het artistiek traject of de uitvoering herinneren.  

Educatie

Documenteren kan gebeuren met een educatief doel. Onder ‘educatie’ vallen hier alle vormen van onderwijs en vorming: van vormingen voor medewerkers over introducties voor het brede publiek tot hoger onderwijs op universitair niveau.          

Draagvlak uitbouwen

Documenteren kan als doel hebben een politiek en maatschappelijk draagvlak voor de podiumkunsten te creëren en uit te bouwen. De documentatie kan worden gebruikt als verantwoording voor of herinnering aan voorbije projecten tegenover het beleid, financierders en sponsors of de bredere gemeenschap.        

Artistiek proces faciliteren

Bij documenteren met als doel het faciliteren van een artistiek proces, gaat het erom een platform te creëren voor de uitwisseling van artistieke ideeën tijdens een (creatie)proces, om bijvoorbeeld de efficiëntie tijdens dit creatieproces te verhogen. Deze doelstelling verschilt van de doelstelling kennisopbouw of –deling doordat dat de documentering tijdens het proces gebeurt en vooral bedoeld is

Artistiek hergebruik

  ‘Artistiek hergebruik’ omvat verschillende vormen van hergebruik. Er kan worden gedocumenteerd met het oog op verschillende types her-opvoering (herneming, re-creatie, re-constructie, re-enactment) maar ook met minder specifieke doelstellingen voor ogen, zoals ter inspiratie voor toekomstige projecten of voor ongedefinieerd hergebruik. De bekomen documentatie is dan een hulpmiddel om elementen uit artistieke trajecten te verwerken.