Beschrijvend

Notities Kabinet K 'Invisible credit © Elisabeth Hirner, Het Firmament

Notities kabinet k ‘invisible’ © Elisabeth Hirner, Het Firmament

‘Beschrijvend documenteren’ betekent dat je woorden gebruikt om iets te vast te leggen. Een synoniem voor beschrijvend is ‘descriptief’.

Indien de vorm en manier van beschrijving volledig vrij wordt gelaten, kan ‘beschrijven’ een manier zijn om een individueel, subjectief perspectief op iets weer te geven. Door vaktaal of een bepaalde methode van beschrijven te gebruiken, wordt een beschrijving systematischer.