Werkwijze

De term ‘werkwijze’ doelt op een (systematische) manier om iets te doen of uit te voeren. Ze verwijst naar de praktische toepassing van theoretische gedachten en methodes. Kenmerkend voor een werkwijze is dat ze een (meestal bewust gekozen) weerkerend kader biedt.            

Transmissie

Transmissie betekent in het algemeen ‘overdragen’, ‘overbrengen’. In dit geval gaat het om het doorgeven van kennis en kunde van persoon tot persoon. In de context van podiumkunsten gaat het specifiek over het overdragen van immateriële kennis die leeft in handen en hoofden van mensen. Het kan enerzijds gaan over kennis met betrekking tot een

Terugblik

‘Terugblik’ omvat alle vormen van retrospectieve, samenvattende overzichten van wat in het verleden gebeurde, zoals bijvoorbeeld sfeerverslagen. Wanneer ‘terugblik’ een doel is van de documentering, gaat het erom een herinnering aan het gebeurde over te houden. Deze doelstelling is vaak bij participatieve projecten terug te vinden en heeft in de eerste plaats de deelnemers van

Subsidiëring of rapportering

Het documenteren van artistieke processen kan gebeuren in functie van ‘subsidiëring of rapportering’: Om samenwerkingen aan te gaan, subsidies aan te vragen of, in het algemeen, partners en sponsors te overtuigen van een engagement voor nieuwe projecten kan documentatie van afgelopen projecten of het afgelegde parcours van kunstenaars nuttig zijn. Voor een gesubsidieerd of in

Speel- of uitvoeringstechniek

‘Techniek’ in het algemeen betekent de beheersing van een herhaalbare, leerbare vaardigheid. In de context van de podiumkunsten kan dit gaan om maaktechnieken enerzijds en speel- of uitvoeringstechnieken anderzijds. De termen ‘speel- of uitvoeringstechnieken’ duiden bijvoorbeeld op de techniek om danspassen of contactimprovisatie uit te voeren, of om met marionetten of handpoppen te spelen. Anders

Scenografie

Scenografie is het ontwerpen van decor (in sommige gevallen inclusief belichting, rekwisieten, geluid) voor een theater- of dansstuk of tentoonstelling. Het is een van de onderdelen van het ‘podiumkunstwerk’.          

Regie

De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een theaterproductie op basis van een regie-concept, door het voorstellen van, en het geven van aanwijzingen over de tekstbehandeling, de mise-en-scène, de kostumering, het decor, de belichting en overige middelen, zoals o.m. geluidseffecten. Uit: https://www.ensie.nl/begrippenlijst-drama/regie  

Receptie en publieksbeleving

‘Receptie’ beschrijft alle vormen van waarneming tijdens een opvoering, maar telkens ook de verwerking en interpretatie van deze waarnemingen door de recipiënt. Het kan hier gaan over de individuele waarneming door toeschouwers of critici, of over de waarneming door een grotere of kleinere groep. ‘Publieksbeleving’ staat voor de beleving door de toeschouwer of een groep van

Promotie

Je kan documenteren om materiaal voor promotie en publiekscommunicatie ter beschikking te hebben, bijvoorbeeld om de voorstelling of het project aan te kondigen of informatie over het project of de kunstenaar(s) te verspreiden.          

Podiumkunstwerk

Het neologisme ‘podiumkunstwerk’ staat in nauwe relatie tot de begrippen ‘opvoering’ en ‘concept’. Het is doorgaans (maar niet noodzakelijk) meer uitgewerkt en gedetailleerd in zijn instructies en voorschriften dan het concept. Het staat als abstract werk anderzijds wel los van tijd en ruimte, in tegenstelling tot de opvoering. Het ‘podiumkunstwerk’ omvat alle door de kunstenaar(s)