Audio

audio CC0

‘Audio’ betekent “betrekking hebbend tot geluid en gehoor”. Bij het audio-documenteren worden geluiden (zoals muziek of gesproken tekst) geregistreerd bijvoorbeeld met een opnameapparaat of in een opnamestudio.